Meniu

Mănăstirea Sihăstria

Mănăstirea Sihăstria este o mănăstire ortodoxă de călugări situată în partea de nord a județului Neamț, pe drumul ce duce spre Pipirig. Prima ctitorire a avut loc în anul 1655 de către sihastrul Atanasie împreună cu șapte ucenici de-ai săi. În 1734, episcopul Ghedeon al Romanului construiește o nouă biserică în stil clasic moldovenesc, din piatră, pe locul celei vechi.

Biserica "Nașterea Maicii Domnului" a Mănăstirii Sihăstria

Biserica "Nașterea Maicii Domnului"este ridicată în plan triconc, cu o singură turlă ce se ridică deasupra naosului. Interiorul este împărțit în patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. Inițial biserica n-a avut pridvor, acesta fiind adăugat cel mai probabil în anul 1837, atunci când s-au făcut și alte lucrări de construcție la mănăstire. Din pridvor se intră în pronaos printr-o ușă masivă de stejar. Pronaosul este întrerupt de un arc transversal suspendat. Naosul este separat de pronaos doar printr-un arc ieșit în relief. Absida altarului are două nișe laterale care țin loc de proscomidiar și diaconicon. Turla de formă cilindrică este sustinută de arcuri suprapuse pieziș ce se sprijină pe patru pandantivi. În urma incendiului din 1941 vechea pictură se degradează, biserica urmând a fi pictată integral între anii 1986-1988 de către pictorul bisericesc protosinghelul Vartolomeu Florea.

Mănăstirea Sihăstria se află pe lista monumentelor istorice din județul Neamț.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

Mănăstirea Agapia

Mănăstirea Agapia este o mănăstire de maici aflată în apropierea satului Agapia din județul Neamț. Ctitorul mănăstirii este hatmanul Gavriil Coci, fratele domnitorului Vasile Lupu (1634-1653), care a ridicat Biserica „Sf. Voievozi” după planurile arhitectului Enache Ctisi de la Constantinopol.

Biserica „Sf. Voievozi” a Mănăstirii Agapia

Biserica „Sf. Voievozi” a fost construită între anii 1641-1643 pe o temelie de piatră brută, cu ziduri groase din piatră și cărămidă. Absidelor semicirculare le-au fost adăugate mai târziu un diaconicon la sud și un proscomidiar la nord. Lăcașul de rugăciune are un acoperiș ușor înclinat, străpuns de o turlă octogonală ce se ridică deasupra naosului. Zidurile sunt susținute de trei contraforturi, două în dreptul naosului și cel de-al III-lea în axul absidei altarului. Mănăstirea Agapia este renumită pentru fresca interioară a bisericii, operă a marelui pictor român Nicolae Grigorescu.

Din anul 2015 Mănăstirea Agapia se regăsește pe lista monumentelor istorice din județul Neamț. Printre chiliile mănăstirii se află și Casa scriitorului Alexandru Vlahuță, astăzi muzeu memorial.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

Casa memorială Alexandru Vlahuță de la Agapia

Casa memorială Alexandru Vlahuță de la Agapia este un muzeu înființat în casa în care a locuit scriitorul Alexandru Vlahuță. Aceasta a fost construită în anul 1885 în apropierea Mănăstirii Agapia din județul Neamț.

Casa memorială Alexandru Vlahuță de la Agapia

Casa de lemn este construită în satul mănăstiresc de lângă Mănăstirea Agapia și se datorează macii Elisabeta Străjescu, sora lui Vlahuță. Sora scriitorului s-a călugărit la Mănăstirea Agapia în anul 1880, după ce a rămas văduvă. În 1890 s-au călugărit și părinții lui Alexandru Vlahuță cu numele de Elisabeta și Nectarie. Elisabeta Străjescu a ridicat o căsuță cu pridvor, unde, mai târziu, s-a mutat și mama sa. Aici, în timpul verii, scriitorul Alexandru Vlahuță venea împreună cu alți prieteni la odihnă. Astăzi casa adăpostește o expoziție memorială cu obiecte personale ale familiei Vlahuță; printre care: mobilier, haine, fotografii, scrisori și cărți

Începând cu anul 2004 casa scriitorului Alexandru Vlahuță de la Mănăstirea Agapia se află pe lista monumentelor istorice din județul Neamț.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *