Meniu

Ponorul Runcșor

Ponorul Runcșor se află în Depresiunea Damișului (depresiune ce ocupă partea central estică a munților Pădurea Craiului), în bazinul inferior al văii Runcșorului. Este unul din cele mai impresionante ponoare din țară.

Ponorul Runcșor din Munții Pădurea Craiului, Depresiunea Damișului

În acastă zonă mirifică a munților Apuseni, valea Runcșorului face un cot de aproximativ 360° și dispare în subteran printr-un ponor, Ponorul Runcșorului, denumit de localnici, datorită formei sale, „La Întorsuri”. Fundătura în care are loc pierderea de apă se înscrie în relief sub forma unei bucle de meandru. Această fundătură este străjuită de câțiva versanți abrupți, cu înălțimi reduse, care închid între ei o luncă terasată formată din depozite de aluviuni. Trecerea apelor în subteran se face prin câteva sorburi, acestea revenind la suprafață prin Izbucul de la Bulbuci. La viituri, întreaga fundătură se transformă într-un lac temporar ce se extinde în amonte, în funcție de debitul râului.

Intrarea în Peștera Întorsuri-Runcșor

În versantul drept al văii Runcșorului, în mijlocul buclei pe care aceasta o descrie înainte de intrarea în subteran, se află Peștera Întorsuri-Runcșor (lungime totală de 223 m. și denivelare de -35 m).


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii
într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern petrecerii unei vacanțe reușite.
Vă așteptăm cu drag!

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din Crișcior

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Crișcior, județul Hunedoara, a fost ctitorită de voievodul Bâlea Boarul la sfârşitul veacului al XIV-lea.

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Crișcior, județul Hunedoara

Lăcașul de rugăciune a fost construit din piatră şi cărămidă, după un plan dreptunghiular, cu nava alungită. Altarul are absida de formă poligonală la exterior şi semicirculară la interior. Turnul-clopotniță cu baza pătrată se ridică deasupra navei. Acesta se incheie cu un foișor de lemn sprijinit pe stâlpi cu arcade în arc de cerc. Edificiul arhitectural adăpostește mai multe fragmente valoroase din pictura originală, aceasta datând din 1410. Autorul acestor lucrări a fost zugravul de biserici Mihul, ajutat de încă un pictor a cărui nume a rămas însă necunoscut. Biserica de zid cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din Crișcior se află pe lista monumentelor istorice din România


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii
într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern petrecerii unei vacanțe reușite.
Vă așteptăm cu drag!

Biserica de lemn din Tisa, Arad

Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel” se află în extremitatea estică a județului Arad, în satul Tisa din comuna Hălmagiu. Aceasta datează din cea de-a doua jumătate a secolului XVIII.

Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Tisa, județul Arad

Lăcașul de rugăciune a fost construit în anul 1770, după un plan dreptunghiular, cu pronaos, naos și altar. Biserica a fost ridicată din bârne de stejar, pe o temelie de piatră. Deasupra pronaosului se ridică un turn ascuțit și bine proporționat. Biserica adăpostește mai multe icoane pictate în registru împărătesc atribuite zugravului Iosif . În anul 1795, zugravul Constantin pictează iconostasul și icoanele împărătești, printre care și cea cu hramul bisericii. În anul 1846 se execută lucrări pentru lărgirea spațiului interior, astfel pictura murală originală realizată de Iosif și Constantin suferă grave prejudicii. Odată cu aceste lucrări interiorul este repictat de către zugravul Ioan Demetrovici. Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel” se află pe lista monumentelor istorice din județul Arad.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii
într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern petrecerii unei vacanțe reușite.
Vă așteptăm cu drag!

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *