Meniu

Biserica ”Schimbarea la Față” din Bădăcin

Biserica ”Schimbarea la Față” din Bădăcin se află în localitatea omonimă din județul Sălaj, sat ce aparține comunei Pericei. Aceasta datează de la începutul secolului XVIII.

Biserica ”Schimbarea la Față” din Bădăcin (vedere din față)

Lăcașul de rugăciune are a fost ridicat în anul 1715, în scrierile vremii apar însă alte două datări; astfel: în Schița Monografică a Sălagiului (autori: Dionisie Stoica și Ioan P. Lazăr) este consemnat anul 1705 iar în monografia Sălajului din 1901, Petri Mór spune că biserica s-ar fi construit în anul 1810, îl contrazice însă Harta iosefină din 1769-1773, unde biserica apare însemnată pe același loc pe care se află și astăzi.

Biserica veche din Bădăcin (vedere laterală)

Biserica veche din Bădăcin este recunoscută drept prima biserică greco-catolică din Transilvania zidită în piatră, cu turn din lemn (în formă de bulb, cu influențe rusești) acoperit cu șindrilă. Aceasta are un plan dreptunghiular, cu pridvor deschis sprijinit pe șase stâlpi de lemn, pronaos, naos și altar. Acoperișul de șindrilă este flancat de un turn zvelt (în stil baroc) cu bază pătrată. Edificiul arhitectural se află înscris în noua listă a monumentelor istorice din județul Sălaj.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

Biserica „Sf. Nicolae” - Domnesc

Biserica Domnească ”Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș este cea mai veche ctitorie voievodală din Țara Românească și una din cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii românești medievale. Aceasta datează din secolul XIV și este ctitoria fondatorul Țării Românești, Basarab I.

Biserica Domnească ”Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș

Edificiul arhitectural a fost ridicat după un plan în ”cruce greacă înscrisă” (încheiată cu trei abside la răsărit), cu pronaos dreptunghiular de dimensiuni reduse și boltit, naos pătrat cu boltirea susținută de patru stâlpi deasupra cărora se înalță turla și cu altar a cărui absidă centrală mare este încadrată de două absidiole. Picturile murale interioare (cu fresce din vremea domnitorilor Vlaicu Vodă și Radu I) au fost realizate între anii 1364-1369. Zidăria exterioară, mozaicată, este lucrată din rânduri de piatră de râu în alternanță cu rânduri de cărămidă. Lăcașul de rugăciune este inclus în noua listă a monumentelor istorice din România.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

Biserica de lemn din Sânbotin

Biserica de lemn din Sânbotin se află în satul omonim din județul Vâlcea, localitate aparținătoare comunei Dăiești. Aceasta datează din secolul XVIII și are dublu hram: „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” şi „Sfântul Grigore Decapolitul”.

Biserica de lemn din satul Sânbotin, județul Vâlcea

Lăcașul de rugăciune, ctitorit de polcovnicul Ilie Olănescu şi Maica Pelaghia, a fost ridicat în timpul lui Alexandru Vodă Ipsilanti, domn al Țării Româneaști în două rânduri: 1774-1782 și 1796-1797. Biserica este construită în formă de corabie, fără turle, cu un pridvor (astăzi închis) sprijinit pe stâlpi de lemn, cu naos, pronaos și altar. Pictura interioară este atribuită meșterilor zugravi Dinu și Manole. Edificiul arhitectural se află pe noua listă a monumentelor istorice din județul Vâlcea.


Situată în Băile Felix, lângă ștrandul Apollo, Vila DIANA vă oferă plăcerea recreerii într-un loc liniștit, ambianța și confortul modern pentru o vacanță reușită. Vă așteptăm cu drag!

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *